Meer informatie
Kik Productions
Postbus 13120
3507 LC Utrecht
telefoon: 030-2313416
fax: 030-2367416
email:

Geen enkele op deze site gepubliceerde tekst of foto mag op welke manier dan ook gepubliceerd, gekopieerd dan wel overdraagbaar worden gemaakt zonder instemming van de auteurs.

Teksten van Maria Goos' toneelstukken mogen gebruikt worden voor uitvoering, uiteraard tegen betaling van auteursrechten. Voorafgaand dient er toestemming gevraagd te worden aan Kik Productions, die over de gehele teksten beschikt.

© 2004-heden tekst: Maria Goos
© 2004-heden vormgeving en implementatie: Jan Giliam van Arkel

→ disclaimer