MariaGoos-foto-Mieke-Meesen
disclaimer
  • De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
  • Onze webmaster streeft er naar om correcte en actuele informatie te geven, maar kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is.
  • Op onze website zijn links naar instellingen en organisaties opgenomen. Voor de inhoud van die sites is Kik Productions niet verantwoordelijk.
  • Kik Productions verzoekt redacties, auteurs en fotografen vooraf om toestemming voor publicatie op onze website. Mocht dit per abuis niet het geval zijn geweest dan kunt u een e-mail sturen naar: